Home baaien Baai van Kotor

Baai van Kotor

by Discover Montenegro
The Boka Kotorska bay.


De gehele lengte van de baai van Kotor, in het Montenegrijns de zogeheten Boka Kotorska is 28 kilometer. In de 4de eeuw voor Christus stichtte de Grieken de stad Risan hier al. De Romeinen nadat ze de Illyrische stammen verslagen hadden, settelde zich er in de 2de eeuw na Christus, zij hernoemde de kust tot Dalmatië.Tegen het einde van de 5de eeuw voor Christus toen het Romeinse rijk langzamerhand uiteen begon te vallen bleef de baai van Kotor toch nog onder westers gezag. Terwijl het rest van het binnenland tot Byzantijns bezit werd. Tegen het einde van de 6de eeuw voor Christus werd het binnenland van de Byzantijnen verovert door de zuidelijkere Slaven.

BelevenisVerscheidenheidKlimaatHydrologie
Delen van de baaiGeschiedenisCultuurSpraak
AccommodatieHoe te bereikenHoe te verplaatsenBezienswaardigheden
Eten & DrinkenNachtlevenVeiligheidIn de omgeving

En zijn namen toen ook maar meteen de gehele kuststrook onder hun gezag. Deze werden op zijn tijd weer verdreven door de Venitianen, die vanaf 15de eeuw tot aan de vroege 18de eeuw een enorme invloed op het gebied hebben uitgeoefent. Hun stempel is dus vandaag de dag nog duidelijk merkbaar. Maar toch ten aller tijden is de baai van Kotor wel het gebied geweest en gebleven van de zeelieden en zeevaarders.

De belevenis van de baai van Kotor

Schilders, poëten, wetenschappers, toeristen alle beleven de baai van Kotor op hun eigen wijze. Iedereen heeft er zijn eigen interpretatie van, maar alle beleven het toch wel als iets speciaals, ongewoons en indrukwekkend. En al dat is de baai van Kotor zeer zeker. Dit werd dan bevestigt toen de baai van Kotor niet voor niks werd op genomen op de lijst voor s’ werelds mooiste baaien.

De verscheidenheid van de baai

De baai van Kotor bestaat uit vele contrasten. De hoge bergtoppen die in zee als niets verdwijnen. De verscheidenheid aan culturen en beschavingsinvloeden. Rennaisance, barok, gotisch en vele andere stijlen zijn er terug te vinden. Al deze verschillen komen samen in de baai. Maar het is echter makkelijker om overeenkomsten te zien in historisch en cultureel opzicht dan in de natuurlijke opbouw van de baai. Want door zijn ligging, klimaat en zeeinvloeden is het speciale plek waarvan er maar één van in de wereld is.

“Our dear Boka, Adriatic’s bride. Droped with the sky like with silk blue, Prettier than any Nereid are you, Upon you beauty you should yourself pride”

Het klimaat van de baai

De baai beschikt over een speciaal soort klimaat. Er is veel regen vanaf de latere maand van Augustus en in de volgende winterperiode. Dit doordat de 1000 meter omringende hoge bergen de regen brengende zeewinden tegenhouden en deze in de baai blijven hangen. In de zomerperiode is er ook een klein beetje meer neerslag dan in de andere kustgebieden in Montenegro. Dit heeft als gevolgt dat er een speciale flora in de baai is onstaan. In de lente waarneer de bergtoppen rondom de baai nog bedekt zijn met sneeuw, beginnen aan de voet van de bergen fruitboemen te bloesemen en bloemen te bloeien. Wat een mooi voorbeeld geeft van het contrast wat geschapen is door het speciale spel van klimaat wat er in de baai plaats vindt.

🔔 Abonneer u op ons Youtube Kanaal – https://www.youtube.com/@discover-montenegro

Hydrologie

• Wateroppervlakte: 87 km²
• Maximale diepte: 60 m
• Gemiddelde diepte: 27.3 m
• Hoogste punt: Orjen (1894 m)
• Lengte: 28,13 km
• Wijdste punt: 7 km
• Smalste punt: 0.3 km

Delen van de baai

De baai is op natuurlijke wijze verdeelt in 4 delen ; de Herceg Novi baai, Risan baai, Tivat baai en de Kotor baai. Het Kotor gedeelte met de stad Kotor zelf is het culturele en economische centrum van de baai. Doordat het eeuwenlang onder Venitiaans gezag viel was het een belangrijk handelscentrum voor het middellands zeegebied en belangrijk voor de aan en afvoer van goederen doordat het een kruispunt was van vele handelsroutes. Door zijn economische belangrijkheid is Kotor dan ook niet verwondelijk beschermd met hoge omringende stadsmuren en andere vestigingswerken waaraan het Byzantijnse rijk ten grondslag lag.

Dobrota liggend naast Kotor, is een klein dorpje waarin vele villa’s en onderkomens van de vroegere rijkere zeelieden te vinden. Vele zijn goed bewaard gebleven. Perast behorend tot het Risan gedeelte is de geboorteplaats van vele wereldbekende zeelieden en een stadje dat altijd in verbintenis met de zee heeft gestaan en zal blijven staan. Perast’s levenswijze lijkt veel op die van Venetië waar het dan ook veel handel mee gedreven heeft en culturele banden mee had. Perast was in zijn hoogtijdagen het rijkste gedeelte van de baai wat nog duidelijk te zien is aan de aanwezigheid van vele riante prachtig gelegen historische villa’s die Perast sieren. Het aanzien van Perast blijkt ook uit dat de vroegere Russische adel die hierheen werden gestuurd om de kunst van zeevaart te leren om daarmee hoge functie’s in de Russische vloot te gaan bekleden.

Er zijn ook 2 kleine eilandjes in buurt van Perast, het Gospa od Skrpjela en het Sveti Djordje.  Beiden zijn unieke toeristische bezienswaardigheden. Dan is er Risan, bekend om zijn overblijfselen van historische culturen. Risan gezamelijk met Budva zijn de oudste steden van de Montenegrijnse kust. Beiden zijn gesticht door de Grieken. Men kan er nog echte Romeinse villa’s met gehele mozaïekvloeren vinden.


Herceg Novi ligt aan de begin van de baai. Haar voorkomen staat geheel in een lijn met haar turbulente geschiedenis. De stad is een mooie combinatie van romantiek, Byzantijnse en oosterse stijlen gegoten in een mediterraans jasje. Vandaag de dag is Herceg Novi de stad van de bloemen met alle ramen gericht op de zon en zee. Het is een van de warmste steden van de Adriatische kust.

De baaien worden verbonden door de Kumbor en de Verige zeestraat. Verige is de smalle zeestraat die baai van Tivat verbind met die van Risan en Kotor. Het totale oppervlakte van de baai bedraagt 87 km2. De baai van Herceg Novi vloeit uit in de Adriatische zee. Door de unieke verschijning wordt de baai vaak Europa’s meest zuidelijke fjord genoemd. Echter is het onstaan door ondergrondse rivieren die het als een ravijn hebben uitgeslepen in plaats van gletserwerking waardoor fjorden onstaan. De belangrijkste verwerker van de baai was de Bokelj rivier die van het Orjen plateau naar beneden vloeide, maar die met tijd gestopt is met stromen. De baai en de omgeving zijn onderverdeeld over drie gemeentes ; de Kotor gemeente, de Herceg Novi gemeente en de Tivat gemeente. De baai is multi etnisch, waarbij de Herceg Novi en Tivat gemeentes voornamelijk Servisch zijn en de Kotor gemeente Montenegrijns. In de Kotor en Tivat gemeentes is een ook kleine Kroatische minderheid levende. De steden te vinden in de baai zijn ;

 • Herceg Novi — gesticht in 1382, gelegen aan de uitmonding van de baai op de Adriatische zee.
 • Kotor — De historische stad, gelegen in het diepste deel van de baai. Deeluitmakend van Unesco’s werelderfgoedlijst.
 • Risan — de oudste nederzetting in de baai, en een voormalige hoofdstad van het illyrische rijk.
 • Tivat — de laatste gestichte stad in de baai, gelegen aan de voet van de Vrmac berg die dwars door de baai heen loopt.

Geschiedenis van de baai

Oude geschiedenis

De eerste vorm van echte civilisering in de baai vond plaats in de inham van het het hedendaagse Risan. De Illyriërs streken hier neer en stichtte de nederzetting van Rhizon in 229 voor Christus. Dit zou zeg snel ontwikkelen tot een echte stad en zou naam geven aan de gehele baai met Rhizonicus Sinus, hetgeen zoals het nu bij Kotor het geval is. De Illyrische koningin Teuta zou zelfs haar hof verplaatsen van de stad Shkodra aan het Skadar meer naar Rhizon in de baai. Rhizon zou zich uiteindelijk overgeven aan het Romeinse rijk en daar deel van uit gaan maken in 168 voor Christus. Dit was ook dezelfde periode dat de stad Acrivium of Acruvium voor het eerst vermeld begon te worden als nabijgelegen nederzetting. Deze plaats zou laten uitgroeien en bekend gaan staan als het hedendaagse Kotor.

De middeleeuwen

De Sklavenoi, of te wel de Zuidelijke Slaven trokken naar de Balkan in de 6de eeuw na Christus. Voornamelijk de Servische stammen zouden in de eeuwen daarna over een groot deel van de Dalmatische kust heersen. De slavische stammen, met de vorstendommen van Doclea en Travunia reikte ruwweg tot aan de baai. Als zowel in de gehele Balkan het geval was mengde de Slaven zich veelzijdig met de Romeinse bevolking uit de omringende kuststeden. Na de grote verdeling van West en Oost in 1054 kwam de gehele regio te vallen onder het gezag van het westelijke pausdom. In 1171 besloot Stefan Nemanja aan de zijde te scharen van de Republiek Venetië, die in strijd waren met het Byzantijnse rijk. Als doel hebbende om volledige onafhankelijkheid te verkrijgen van het byzantijnse rijk.

De Republiek Venetië speelde hier op in, en moedigde dan ook alle Adriatische slaven aan om de wapens op te pakken en om in opstand te komen tegen de Byzantijnse overheersers. Stefan Nemanja nam hier het voortouw in en startte een groot offensief tegen de stad Kotor. Dit offensief slaagde en Kotor en de baai zouden voortaan deel uitmaken van het koningrijk van de Nemanjic dynastie. In 1195 bouwde Stefan Nemanjic gezamenlijk met zijn zoon Vukan de Sveti Luka kerk in Kotor´s oude stad. Uroš Nemanjic bouwde het kerkeiland Sveti Djordje bij Perast in 1266. Het hart van de orthodoxe gemeenschap en religie zou de kerk van Sveti Mihail worden, echter werd deze later door de Venitianen verwoest. Gedurende het Servische rijk zouden sommige Kotoranen zich opwerken tot de hoogste rangen ervan.

Tot aan de ongeveer de 13de eeuw zou Kotor onder het gezag blijven van de Nemanjic dynastie.  Hierna werd het verovererd en zou het deel gaan uitmaken van het Koninkrijk Bosnië. De handelsvloot en aanzien van de stad Kotor zou zich geleidelijk ontwikkelen. In de late 14de eeuw, na het wegvallen van het Servische rijk en steeds verder optrekken van het Ottomaanse leek het de Republiek Venetië verstandig om Kotor snel in te nemen, hetgeen wat zij dus ook deden. Echter zou een deel van de baai tegen het einde van de 15de eeuw door de ottomanen zijn ingenomen, maar wist de Republiek Venetië toch Kotor en het zuidelijker deel met Kotor te behouden. Na het uiteenvallen van het Ottomaanse rijk in het einde van de 17de eeuw, wisten zij de gehele regio te heroveren, en zou het de benaming Albania Veneta krijgen van de Venetiërs. Deze historische gebeurtenissen zijn nog tot de dag van vandaag merkbaar doordat het gecontroleerde ottomaanse deel nu voornamelijk geheel orthodox is, en het langer door de Venitianen beheerde deel in verhouding gewijs over meer Katholieken inwoners beschikt dan het voormalige ottomaanse.

“God created the world within six days, and the seventh, in no haste, he created this fjord below Mount Lovcen”

De vroegmoderne periode

De Venitiaanse heerschappij bracht de Italiaanse taal en cultuur naar de baai van Kotor. Deze werd gedeeltelijk geaccepteerd door de bewoners. Gedurende deze overheersing werd er meerdere malen getracht om de Slavische cultuur en religie te verdrijven, maar deze pogingen liepen op niks uit. In 1451 en 1455 gaf de het staatshoofd van Venetië zelf officieel het bevel aan de bisschop van Kotor om hard te werken aan de conversie van orthodoxen, met de bevoegdheden om indien er niet gehoorzaamt werd alle eigendommen te confisceren. De gouveneur van Kotor verbande zelfs bepaalde orthodoxe families en pleegde serieuze wreedheden op het schiereiland Prevlaka in 1672. Tot aan 1797 bleef het onder het gezag van de Republiek, tot deze uiteindelijk ook zou vallen. Wat het einde betekende van een 400 jaar lange Venitiaanse heerschappij en hun invloeden.  Op 24 Augustus 1798 zou de kroatische generaal Matija Rukavina gezamenlijk en onder leiding van oostenrijkse troepen naar Kotor marcheren. Hij zou deze in de naam van de kroatisch-oostenrijkse koning opeisen en de inwoners van de baai duidelijk maken om de Habsburgse monarchie te aanvaarden. In de heetst van de strijd van de napoleonse oorlogen waarin de oostenrijkers het onderspit dolven zou de baai aan Frankrijk toebedeeld horen worden in de onderlingen gesloten verdragen. Echter de Russen die niet verplicht waren om deze verdragen na te leven besloten om de baai in 1806 in te nemen om zo Napoleon’s optrek naar het oosten af te stoppen. Ze zouden echter binnen een jaar door de Franse troepen verslagen worden en zo kwam het dan toch onder Frans gezag te vallen. Toen de republiek van Dubrovnik in 1808 viel, werd het mogelijk om de baai aan te sluiten met de rest van het overgenomen Dalmatië.  In hun zes jaar durende bewind voerde de Fransen een reeks van veranderingen door. De belangrijkste hiervan zijn waarschijnlijk verdere democratisering en afschaffing van alle aristocratische voorrechten. Na de val van Napoleon in 1813 werd in afwachting van definitieve vredesopbouw de baai tijdelijk verenigd met Montenegro voor enkele maanden.


Twee sterk verschillende stemmingen onstonden,  één pro-oostenrijks en één pro-montenegrijns. Waarbij de Montenegrijnse fractie de baai graag wilden laten aansluiten bij rest van unie van Montenegro. Deze fractie werd vooral ondersteund door orthodoxe dorpelingen die in de heuvels boven de baai waren gaan wonen, die daar de Turkse heerschappij in zekere mate probeerde te ontvluchten. De andere fractie, vooral de in de baai levende katholieken hoopte tot het wederkeren tot het Oostenrijkse rijk. De definitieve beslissing kwam op het Congres van Wenen in 1814, waarin Oostenrijk werd bevestigd als de opvolger van alle gebieden van de republieken van Venetië en Dubrovnik.

“When the pearls of nature were sown, on this soil an owerflowing handful was gathered”

Het Koninkrijk Dalmatië werd gevormd, met zijn hoofdstad in Zadar, en de baai van Kotor werd wederom onderdeel van de Oostenrijkse staat. Deze tweede Oostenrijkse overheersing zou nu langer duren met 104 jaar, tot aan 1918. Dit was de tijd van het tumult van de 1ste wereldoorlog, en het Montenegrijnse leger wist de baai op 7 november 1918 te betreden waar het op zijn beurt het weer liet deel worden van het Montenegrijnse koninkrijk. In deze periode zou het meerdere malen door politieke redenen hernoemd en toebedeeld worden van het koningrijk van Joegoslavië tot de Zeta provincie. Uiteindelijk zou het deel gaan uitmaken van de republiek Montenegro na de 2de wereldoorlog in 1945,  als één van de 6 republieken van de Federale Volksrepubliek Joegoslavië. Vanaf dit punt zou het hetzelfde verloop hebben als de opvolgende historie van Montenegro.

De baai in kleur

🔔 Abonneer u op ons Youtube Kanaal – https://www.youtube.com/@discover-montenegro

Cultuur van de baai

De Venitiaanse heerschappij bracht de Italiaanse taal en cultuur naar de baai van Kotor. Deze werd gedeeltelijk geaccepteerd door de bewoners. Gedurende deze overheersing werd er meerdere malen getracht om de Slavische cultuur en religie te verdrijven, maar deze pogingen liepen op niks uit. In 1451 en 1455 gaf de het staatshoofd van Venetië zelf officieel het bevel aan de bisschop van Kotor om hard te werken aan de conversie van orthodoxen, met de bevoegdheden om indien er niet gehoorzaamt werd alle eigendommen te confisceren. De gouveneur van Kotor verbande zelfs bepaalde orthodoxe families en pleegde serieuze wreedheden op het schiereiland Prevlaka in 1672. Tot aan 1797 bleef het onder het gezag van de Republiek, tot deze uiteindelijk ook zou vallen. Wat het einde betekende van een 400 jaar lange Venitiaanse heerschappij en hun invloeden.  Op 24 Augustus 1798 zou de kroatische generaal Matija Rukavina gezamenlijk en onder leiding van oostenrijkse troepen naar Kotor marcheren. Hij zou deze in de naam van de kroatisch-oostenrijkse koning opeisen en de inwoners van de baai duidelijk maken om de Habsburgse monarchie te aanvaarden. In de heetst van de strijd van de napoleonse oorlogen waarin de oostenrijkers het onderspit dolven zou de baai aan Frankrijk toebedeeld horen worden in de onderlingen gesloten verdragen. Echter de Russen die niet verplicht waren om deze verdragen na te leven besloten om de baai in 1806 in te nemen om zo Napoleon’s optrek naar het oosten af te stoppen. Ze zouden echter binnen een jaar door de Franse troepen verslagen worden en zo kwam het dan toch onder Frans gezag te vallen. Toen de republiek van Dubrovnik in 1808 viel, werd het mogelijk om de baai aan te sluiten met de rest van het overgenomen Dalmatië.

In hun zes jaar durende bewind voerde de Fransen een reeks van veranderingen door. De belangrijkste hiervan zijn waarschijnlijk verdere democratisering en afschaffing van alle aristocratische voorrechten. Na de val van Napoleon in 1813 werd in afwachting van definitieve vredesopbouw de baai tijdelijk verenigd met Montenegro voor enkele maanden. Twee sterk verschillende stemmingen onstonden,  één pro-oostenrijks en één pro-montenegrijns. Waarbij de Montenegrijnse fractie de baai graag wilden laten aansluiten bij rest van unie van Montenegro. Deze fractie werd vooral ondersteund door orthodoxe dorpelingen die in de heuvels boven de baai waren gaan wonen, die daar de Turkse heerschappij in zekere mate probeerde te ontvluchten. De andere fractie, vooral de in de baai levende katholieken hoopte tot het wederkeren tot het Oostenrijkse rijk. De definitieve beslissing kwam op het Congres van Wenen in 1814, waarin Oostenrijk werd bevestigd als de opvolger van alle gebieden van de republieken van Venetië en Dubrovnik. Het Koninkrijk Dalmatië werd gevormd, met zijn hoofdstad in Zadar, en de baai van Kotor werd wederom onderdeel van de Oostenrijkse staat.

Deze tweede Oostenrijkse overheersing zou nu langer duren met 104 jaar, tot aan 1918. Dit was de tijd van het tumult van de 1ste wereldoorlog, en het Montenegrijnse leger wist de baai op 7 november 1918 te betreden waar het op zijn beurt het weer liet deel worden van het Montenegrijnse koninkrijk. In deze periode zou het meerdere malen door politieke redenen hernoemd en toebedeeld worden van het koningrijk van Joegoslavië tot de Zeta provincie. Uiteindelijk zou het deel gaan uitmaken van de republiek Montenegro na de 2de wereldoorlog in 1945,  als één van de 6 republieken van de Federale Volksrepubliek Joegoslavië. Vanaf dit punt zou het hetzelfde verloop hebben als de opvolgende historie van Montenegro.

🔔 Abonneer u op ons Youtube Kanaal – https://www.youtube.com/@discover-montenegro

Spraak

Het Montenegrijns is afgeleid van het Servo Kroatisch. Het Servo-Kroatisch of ook wel Kroato-Servisch (srpskohrvatski of hrvatskosrpski) is een taal uit de westelijke groep van de Zuid-Slavische talen. Het was de hoofdtaal van Servië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina en Montenegro en wordt ook gesproken en verstaan in Macedonië en Slovenië.

Ondanks de vrij kleine verschillen worden door de overheden van de betrokken landen om politieke redenen als verschillende talen behandeld, maar alle zijn onderling verstaanbaar. In het algemeen spreekt de lokale bevolking in zekere mate italiaans, engels of russisch. Waarbij voornamelijk bij de jongere generatie de nadruk meer op het engels ligt en bij de oudere op het russisch. Wat in de geschiedenis als officiele tweede taal onderwezen werd. Door de grotere invloed van de Republiek Venetië en de 400 lange overheersing wordt in de baai in verhouding meer Italiaans gesproken dan in andere delen van Montenegro.

🔔 Abonneer u op ons Youtube Kanaal – https://www.youtube.com/@discover-montenegro

Accommodatie in de baai van Kotor

De baai van Kotor is sinds oudsher wellicht de belangrijkste toeristische regio in Montenegro. Alhoewel Budva altijd de meest bezochte stad is geweest, is het gebied eromheen toch iets ondergeschikt aan al wat de gehele baai heeft te bieden. Zijn fraaie historische steden als Kotor, Herceg Novi, Perast, Tivat en Risan erin, de niet te vergeten mooie natuurlijke omgeving, de grote historie van het gebied, gevult met vele kleine sprookjesachtige vissersdorpjes. Vandaar dat door de gehele baai dan ook veel aanbod van accommodatie te vinden is. Vooral in de laatste jaren is het aanbod van appartementen exponentieel gegroeid. Alle andere vormen van accommodatie als hotels en dergelijke ook maar niet in de mate van appartementen die als goede investeringen gezien worden door hun eigenaars. Naast alle nieuwbouw zijn er ook de historische gebouwen die omgebouwd zijn tot accomodatievormen wat de charme van het gebied bewaart houd, en de bezoekers de baai in een romantischere wijze laat ervaren. Dit is voornamelijk het geval in de historische oude stadskernen van Kotor, Herceg Novi en Perast. Door de ontdekking van het gebied in de laatste jaren, zijn er door grotere investeerders  prestigieuze projecten in gestart. Waar de bekendste en voornaamste wel de luxueuze jachthaven Porto Montenegro is, wat ook weer zijn eigen vorm van high-end accomodatievormen voort heeft gebracht. Door het grote diversiteit aan aanbod van accommodatie is hieronder een klein overzicht van de beste accomodaties per verschillende klasses en accomodatievorm.

🔔 Abonneer u op ons Youtube Kanaal – https://www.youtube.com/@discover-montenegro

Hoe te bereiken

De baai van Kotor beschikt over een eigen internationale vluchthaven in Tivat. Met vluchten vanuit de Benelux ;

LuchtvaartmaatschappijBestemmingen
Thomas Cook Airlines BelgieSeizoensgebonden: Brussel-Tivat
TUI fly BelgieSeizoensgebonden: Brussel-Tivat
TUI fly NederlandAmsterdam-Tivat
Austrian airlinesAmsterdam-Wenen-Podgorica (overstap in Wenen)
Austrian airlinesAmsterdam-Wenen-Podgorica (overstap in Wenen)
Air SerbiaAmsterdam-Belgrado-Podgorica (overstap in Belgrado)
TransaviaAmsterdam-Dubrovnik
RyanairSeizoensgebonden : Brussel Charleroi-Tivat

De andere internationale vluchthaven die in Montenegro ligt is die van Podgorica wat ongeveer op 80 km ligt van de baai. Bussen rijden veelvuldig in en naar de regio, en is meest gebruikte manier van openbaar vervoer. Voor Europese begrippen zijn deze voordelig. In de baai zijn vier havens te vinden, Zelenika, Kotor, Herceg Novi en Porto Montenegro (Tivat). Porto Montenegro is de net gerealiseerde luxueze jachthaven in Tivat. In de haven van Kotor meren in de zomer dagelijks cruisers aan die in dit gebied varen. Zelenika en Herceg Novi zijn twee kleinere havens, geschikt voor kleinere boten. Per auto is de baai te bereiken vanuit het noorden en zuiden te bereiken door gebruik te maken van de E65. De E65 is de Adriatische autoweg die langs een groot deel van de adriatische kust loopt. Vanuit Kroatië komt de E65 via de grensovergang Debeli Brijeg bij Herceg Novi de baai binnen. Deze loopt dan

via de baai tot aan Ulcinj, wat ook de manier is om de baai te betreden via het zuiden. Dan lopen er nog twee andere wegen richting de baai. Vanuit Bosnië en Herzegovina de P11 Orjen bergweg, die in het midden van de baai bij Risan op de E65 aansluit. En de beroemde haarspelbochten weg vanuit Cetinje, die langs Njegusi langzaam zigzaggend naar buiten loopt en bij het Trojica kruispunt eindigt waarvan gekozen kan worden om naar Kotor of Tivat te gaan.

Hoe te verplaatsen
Toeristenboten tijdens het zomerseizoen varen naar verscheidene bestemmingen in het gebied. Deze verschillen van grotere tourboten die de gehele baai aandoen, tot  aan kleinere vissersbootjes die toeristen varen naar bezienswaardigheden als het Gospa of Skrpjela eiland of locaties waar zelf voor gekozen word. Busvervoer is de voordeligste
Toeristenboten tijdens het zomerseizoen varen naar verscheidene bestemmingen in het gebied. Deze verschillen van grotere tourboten die de gehele baai aandoen, tot  aan kleinere vissersbootjes die toeristen varen naar bezienswaardigheden als het Gospa of Skrpjela eiland of locaties waar zelf voor gekozen word. Busvervoer is de voordeligste

manier om je door de baai te verplaatsen. Elke stad in de baai heeft een eigen busstation en de frequentie binnen de baai zelf laat niks te wensen over. Voornamelijk door het feit dat ze allemaal in grote lijnen dezelfde route moeten volgen die de baai mogelijk maakt. Taxi vervoer is ook goed verzorgt, en elke stad heeft zijn eigen taxibedrijven en taxi taxistandplaatsen. Een ferry vaart tussen de dorpjes Lepetane en Kamenari in het nauwste deel van de baai, de Verige zeestraat. Een ticket voor een personenauto bedraagt 4,5 euro, maar voetgangers kunnen gratis oversteken. De ferry vaart 24 uur per dag.

Bezienswaardigheden

 • Kotor — Bezoek de oude stad met zijn indrukwekkende omringende stadsmuren.
 • Herceg Novi — neem een wandeling over de 6km-lange boulevard  Setaliste 5 Danica om zo de rijke en diverse historie van de stad te ontdekken.
 • Perast — een goed overgebleven historisch dorp, geheel gebouwd in de Barokarchitectuur, deeluitmakend van Unesco’s werelderfgoedlijst. Vanuit Perast zijn er bootovertochten naar het kunstmatig gemaakte kerkeiland Gospa od Skrpjela. Na een veilige thuiskomst, gooide zeelieden rotsen en keien als religieus ritueel op één dezelfde plaats waar door een visserman een vertoning van Maria was waargenomen. Hetgeen wat er verzorgde dat een kunstmatig eiland onstond wat het fundament zorgde voor het bouwen van de hedendaagse kerk.
 • Prcanj — Fraai rustig dorpje met mooie uitzichten van de baai van Kotor.
 • Tivat — Kleine stad in de baai van Kotor dat zich langzamerwijs steeds met begint te ontwikkelen als belangrijke toeristische trekpleister door talloze ontwikkelingen en binnenlandse en buitenlandse investeringen. Waarbij de voornaamste reden is, de komst van luxueze jachthaven Porto Montenegro. Hetgeen wat er voor zorgde dat het de spot is geworden voor hogere klasse toerisme in Montenegro. Door het meer open karakter van de stad is het een van koelere steden in de baai tijdens de warmere zomerdagen. Tivat is ook de plaats waar de 2de luchthaven van Montenegro is gelegen.
 • Mamula — Dit forteiland bewaakt de entree tot de baai van Kotor en werd gebouwd door Oostenrijk-Hongaarse generaal Lazar Mamula in de helft van de 19de eeuw. Tijdens de 2de wereldoorlog werd het fort nog gebruikt door de italiaanse bezetters om gevangenen op te sluiten.
 • Gospa od Skrpjela — Fraai idyllisch kerkeiland bij Perast dat door zeelieden kunstmatig werd ontwikkeld door het herhaaldelijk gooien van rotsen in de zee. Dit als verering van de heilige maagd Maria waarvan door de plaatselijke vissermannen een icoon was gevonden op een rots. Met tijd onstond hierdoor een eiland, waarop als gevolg een kerk werd gebouwd in 1630. Zelfs hedendaags word er nog eenmaal per jaar als festival deze traditie door de lokale vissers en inwoners  in leven gehouden door het gooien van rotsen bij het eiland.
 • Orjen gebergte — Het Orjen gebergte is met zijn hoogste piek van 1,894 meter het hoogste gebergte aan de gehele adriatische kustlijn. Het domineert de entree van de baai van Kotor en de omgeving. De overgaande ligging geeft mooie zee en berg uitzichten.

Eten

In de baai is een breed scala aan restaurants te vinden waar zowel plaatselijk als internationaal gerechten worden geserveerd. Voor goede mediterrane gerechten, bezoek Ćatovića Mlini in Morinj, of Stari Mlini in Ljuta, vlakbij Kotor. Wat de internationale keuken betreft, zijn de oude steden van Kotor en Herceg Novi vol met Italiaanse restaurants. Er zijn ook restaurants waar Dalmatisch, Russisch, Grieks eten word geserveerd. Herceg Novi heeft zelfs een Georgisch restaurant. Schotels uit Oost-Azië zijn moeilijk te vinden in dit gebied.

Drinken

U heeft een ruime keuze van strandbars langs de kust of cafés op de pleinen van de oude steden. De prijzen variëren sterk, maar meestal is een fles water ongeveer 1 €, een espresso of een kop Nescafé tussen 1 € – 1,5 €, Coca-Cola en soortgelijke alcoholvrije sappen kost 1,5-2 €.

Een poging tot het proberen zeker waard zijn de montenegrijnse wijnen Krstač en Vranac. Waarvan Vranac toch de grotere bekendheid draagt. De wijnen zijn afkomstig van de wijnplantages rondom Podgorica. Het meest bekende lokale bier is Niksicko Pivo, vernoemd naar de

stad waar het ook gebrouwen wordt. Met een alcoholpercentage van 8 % behoort het tot de sterkere biersoorten. Verder is er nog de sterke drank Rakija, een brandewijn. Rakija wordt beschouwd als de nationale drank bij een aantal van de Zuid-Slavische volkeren, waarvan Montenegro er één van is. Het wordt gemaakt door distillatie van vergiste vruchten. De meest gebruikelijke vruchten zijn pruimen of druiven.

Nachtleven

Alle open bars moeten om 1 uur sluiten, daarna verhuist het feest naar enkele gesloten nachtclubs en discotheken. De beste clubs en discotheken zijn:

Veiligheid

Montenegro is in het algemeen een veilig land en deze regio is daar geen uitzondering op. Wees wel hoedzaam op bedelaars en zakkenrollers, voornamelijk rond de oude steden of andere populairder toeristische atracties. Zelf autorijden in de baai vraagt in sommige straatjes wel enige rijvaardigheden.

In de omgeving

 • Cetinje – de historische hoofdstad van Montenegro, gelegen aan de voet van de Lovcen berg, het gebergte overkijkend over de baai van Kotor.
 • Lovćen nationaal park – het Lovćen gebergte begint aan het einde van de baai van Kotor en vormt het achterland van de historische stad Kotor. Het gebergte heeft twee in het oog springende pieken, Stirovnik (1,749 meter) en Jezerski Vrh (1,657 meter). De hellingen zijn rotsachtig, met talloze kloven, valleien en karstvelden wat het landschap een specifieke uitstraling geeft. Gelegen op de overgang van twee verschillende landschapsvormen, de zee en het vaste land, zorgt ervoor dat het Lovćen nationaal park onder de invloed is van beide klimaten.
 • Dubrovnik – De toeristische trekpleister van Kroatie kan bereikt worden vanuit Budva binnen drie uur.
 • Skadar meer – Het Skadar meer is het grootste verswater meer in de Balkans, tweederde ligt in Montenegro en het overige deel in Albanië. Het montenegrijnse deel van het meer en de omgeving werd tot nationaal park verklaard in 1983. Het is één van de grootste vogelreservaten van Europa, met over 270 verschillende vogelsoorten, waarvan onder andere pelikanen, hetgeen wat het meer erg geliefd maakt bij vogelspotters. Maar ook natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen door de mooie omringende gebergtes, traditonele vissersdorpjes, eilandkloosters, ongerepte strandjes en overdaad aan fauna. Het meer heeft ook een overvloed aan vis, vooral karper, voorns en paling. In 1996 werd het op de Ramsar conventie voor moeraslanden op Ramsarlijst voor belangrijke moeraslanden gezet.
 • Njegos Mausoleum – Het uit kalksteen en graniete gebeeldhouwde mausoleum van de nationale held Petar Petrovic Njegos gebouwd op de twee na hoogste top van het Lovcen gebergte. Het was Njegos, montenegro’s grootste heerser zijn laatste wens om hier begraven te worden. Njegos werd geroemd voor zijn verscheidenheid als leider, poëet en bisschop. Het mausoleum door zijn centrale hoge ligging bied fraaie uitzichten over het Lovcen nationaal park, baai van Kotor en de omringende omgeving.
 • Budva – De toeristische Metropool van Montenegro, liggend op 20 km van de baai. Het is één van de oudste steden van dit deel van de Adriatische zee. De oude stad werd in de aardbeving van 1979 ernstig getroffen, maar werd geheel in dezelfde staat herbouwd.

LocatieRelated Articles

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

This website or its third-party tools use cookies, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. If you want to learn more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please refer to the cookie policy. You accept the use of cookies by closing or dismissing this banner, by clicking a link or button or by continuing to browse otherwise. Accept Read More